Lederudvikling

Marte Meo tilbyder et anerkendende ledelsessyn, som med fordel kan bruges i din ledelse. Metoden bidrager både til din personlige udvikling som leder og til at arbejde mere konstruktivt med personaleledelse.

Eksempler på udbytte af metoden:  

  • Styrket gennemslagskraft – få dine budskaber igennem på en konstruktiv måde

  • Få styr på din identitet som leder, lær at sætte grænser og bliv en tydeligere leder

  • Uddelegering af opgaver med en anerkendende og motiverende tilgang

  • Redskaber til bedre mødeledelse

  • Skab et anerkendende arbejdsmiljø med fokus på den enkeltes ressourcer

  • Redskaber til at tackle konflikter

Skab positive forandringer 
Ud over at gøre dig til en tydeligere og motiverende leder, er Marte Meo et godt redskab i forandringsprocesser. Med video som kommunikationsform, inddrages og anerkendes teamets ønsker og behov samtidig med, at der skabes engagement og medansvar for processen hos den enkelte medarbejder.

Læs om Lederens erfaring med Marte Meo her:

Jeg har haft den fantastiske oplevelse at være igennem Kirsten Borks råd og vejledning i forbindelse med min håndtering af kandidater til bl.a. samtaler.

 

Forløbet forløb således:

 

Mit møde med min mulige kandidat blev filmet.

Det at blive filmet var i starten en udfordring som jeg lige skulle over, men Kirstens helt igennem professionelle og menneskelige måde at være på gjorde det meget nemt. Jeg glemte til tider at Kirsten var der.

Efter mødet gennemgik Kirsten optagelserne selv, hvorefter jeg fik en tilbagemelding, mens vi samtidig sammen så optagelsen. Man skal nok altid lige vende sig til at se sig selv på video, men ser jeg bort fra det, har det været en meget lærerig proces for mig som person.

 Jeg har efterfølgende taget de kommentarer med, Kirsten havde til min måde at møde kandidaterne på og ændret min adfærd der hvor det ville være passende.

 

Vi/jeg  har dagligt med mennesker at gøre så derfor er to møder ikke ens, hvilket gør det vigtig at kunne møde menneskerne der for de er og tilpasse min adfærd til det.

 Jeg kan varmt anbefale et kursus/seance hos Marte Meo Kirsten Bork.

 

Ønskes yderligere oplysninger står jeg gerne til rådighed.

 

Anne Birgit Böttcher
Leder for vikar- og rekrutteringsbureau

 

Kontakt for mere information og tilbud.

Ring nu: 21 69 10 90 eller mail: kirsten.bork@mail.dk