MARTE MEO I ARBEJDET MED DEMENTE

Det har vist sig, at Marte Meo er en meget effektfuld metode i arbejdet med demente og andre personer på plejecentre, som kan have svært ved at kommunikere og udtrykke sig. Ofte bliver jeg kontaktet af ansatte eller pårørende, som har svært ved at tyde demente personers adfærd eller har svært ved at etablere et godt samarbejde med den demente/ældre omkring f.eks. hygiejne, aktiviteter o.a. Mange pårørende har også problemer med at tale med den demente og ved måske ikke, hvad de skal gøre for at få det bedst mulige samspil.

Her er Marte Meo metodens fokus på samspil og kommunikation et stærkt værktøj til at finde løsninger og hjælpe den demente/ældre til at arbejde videre ”ved egen kraft”. Jeg tilbyder supervision og hjælp til ansatte, der arbejder med demente og på plejecentre samt til pårørende, der har brug for støtte.

Kontakt for mere information og mulighederne for netop jer.

 Ring nu: 21 69 10 90 eller mail:kirsten.bork@mail.dk