GRUNDKURSUS I MARTE MEO

Udbytte & Indhold
Du får indblik i de grundlæggende principper i Marte Meo metoden samt træning i at arbejde med samspil ved hjælp af underviserens analyser af videoklip af almindelige hverdagssituationer. Du får skærpet fokus på din formidling og en kort indføring i principperne bag anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation.

Form & Undervisning
Undervisningen er baseret på deltagernes egne videoklip fra det daglige arbejde samt supervision på eget arbejde. Et typisk kursusforløb er på 5-6 gange fordelt over 6 mdr. Kursusdagene ligger med ca. en måneds mellemrum, så deltagerne har mulighed for at arbejde med udvalgte problematikker og inddrage refleksioner og nye optagelser.

Det konkrete forløb tilrettelægges efter jeres behov.

Målgruppe
Grundkurset henvender sig til alle faggrupper og områder såsom pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagoger, lærere, SOSU-assistenter, plejere, sygeplejersker, sundhedsplejersker, ergo- og fysioterapeuter, talepædagoger, læger, psykologer o.a..

Til dig/jer, som gerne vil lære mere om Marte Meo som metode og arbejde med egen kommunikation og samspil i det daglige. Kurset er også velegnet for personer, der ikke er klar til eller har mulighed for at tage terapeutuddannelsen.

Kontakt mig for mere information og tilbud.

Ring nu: 21 69 10 90 eller mail: kirsten.bork@mail.dk