SKRÆDDERSYEDE KURSER ELLER SUPERVISION

I mange institutioner ønsker man at arbejde ud fra et fælles værdigrundlag eller menneskesyn.

Her er Marte Meo metoden et effektfuldt og konkret værktøj til at skabe et fælles syn på eksempelvis børn, familier eller medarbejdere. Det kan også være, der er brug for nytænkning og ny fælles retning for arbejdet, f.eks. i forbindelse med personalesammenlægninger eller lignende.

Vi tilpasser forløbet til jeres udfordringer

Et skræddersyet forløb kan eksempelvis indeholde introduktion til metoden for en hel medarbejdergruppe. Herefter kan planlægges et antal undervisningsdage, hvor filmklip optaget i hverdagssituationer er udgangspunktet for undervisning og analyse.

Hele teams, individuelle forløb eller supervision på enkeltsager 

Der er mange muligheder for at skræddersy et forløb med undervisning, der tilgodeser netop jeres behov. F.eks. kan I vælge at inddrage en hel afdeling ad gangen, eller vi kan starte individuelt og efterfølgende se på samspillet i hele gruppen/afdelingen. Dette kan være på stuemøder, afdelingsmøder el. lign.

Læs mere om, hvad andre institutioner har fået ud af deres Marte Meo forløb her

Kontakt for mere information og tilbud. 

Ring nu: 21 69 10 90 eller mail: kirsten.bork@mail.dk