PERSONALELEDELSE & SAMARBEJDE

 

Når jeg er ude i institutioner, på plejehjem, sygehuse, ældreplejen møder jeg ofte ledere som efterlyser redskaber til at forbedre samarbejdet og trivslen. Mange er under hårdt pres med stramme budgetter, nedskæringer og færre personaleressourcer – og det kræver noget af dig som leder! Med et skræddersyet kursus i Marte Meo metoden, udvikler du en anerkendende ledelsesstil, som styrker samarbejdet og et udviklende arbejdsmiljø i dit medarbejderteam.

Eksempler på udbytte af et lederkursus kan være:

  • Skab et anerkendende arbejdsmiljø med fokus på den enkeltes ressourcer
  • Mere effektive og udbytterige personalemøder
  • Indsigt i at skabe et fælles værdigrundlag (ex. et fælles børnesyn, patientsyn o.l.)
  • Redskaber til at få det svære sagt på en konstruktiv måde
  • Styrket gennemslagskraft – lær at sætte grænser og bliv en tydeligere leder
  • Uddelegering af opgaver med en anerkendende og motiverende tilgang
  • Redskaber til at tackle konflikter

Skab positive forandringer

Ud over at gøre dig til en tydeligere og motiverende leder, er Marte Meo et godt redskab i

forandringsprocesser. Med video som kommunikationsform, inddrages og anerkendes teamets ønsker og behov samtidig med, at det skaber engagement og medansvar for processen hos den enkelte medarbejder.

Hvad siger andre ledere om kurserne? Læs om Lene og Pias erfaringer.

Kurset kan tilpasses som del af et forløb med dine medarbejdere eller som individuelt lederkursus. Kontakt mig for mere information og tilbud. 

Ring nu: 21 69 10 90 eller mail:kirsten.bork@mail.dk