Få en FANTASTISK UDDANNELSE: MARTE MEO TERAPEUT

Mere end 14 års erfaring i uddannelse af Marte Meo Terapeuter

Marte Meo terapeut uddannelse - Lær Marte Meo her

Små hold sikrer kvalitet og nærvær i uddannelsesforløbet

Ring nu 21 69 10 90 – og få en uforpligtende snak om uddannelsen

 
Udbytte & Indhold
Du lærer at anvende Marte Meo til at skabe mærkbare forandringer med udgangspunkt i menneskers egne ressourcer. Du oparbejder kompetencer til at analysere samspil, så du konkret og målrettet kan formidle om mulighederne for at skabe nye handlemønstre og ændre adfærd. Du får bl.a.:

  • Indsigt i og viden om den naturlige udvikling og afvigelser herfra
  • Indblik i den psykiske, sociale og fysiske udvikling samt afvigelser
  • Trænet anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation
  • Individuel feedback og rådgivning
  • Træning i din egen rolle som vejleder og rådgiver
 

Form & Undervisning
Terapeutuddannelsen tager 1½ år. Der undervises ca. 1 dag om måneden med i alt 17 undervisningsdage
fordelt i løbet af uddannelsen. Holdene er på 5-6 studerende for at sikre det bedste udbytte.

I undervisningen inddrages filmklip fra de studerendes daglige arbejde. Vi arbejder med analyse af samspil samt formidling til eksempelvis forældre, personalegrupper eller medarbejdere.

Der skal påregnes en del forberedelsestid til filmoptagelse, analysearbejde samt tid til træning af din
egen rolle som vejleder.

 

Optagelseskrav:

  • Du skal være uddannet og have min. 2 års erfaring med pædagogisk, socialt eller sundhedsfagligt arbejde
  • Mulighed for at videooptage samspil i dit daglige arbejde samt have tilladelse til at vise filmklip på undervisningsdagene
  • Adgang til teknisk udstyr (videokamera og PC)

 

Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, plejepersonale, sygeplejersker,
sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, pædagoger, lærere, læger,
psykologer eller andre professionelle med interesse for metoden. Der optages max. 6 studerende på hvert hold.
 
Eksamen & Certificering
Du afslutter uddannelsen med eksamen med ekstern eksaminator, hvor du med filmklip og skriftlige cases demonstrerer dine færdigheder i analyse og vejledning.Du har mulighed for at blive certificeret som Marte Meo Terapeut af The Marte Meo International Network Organization ved Maria Aarts.
 
Dato & Sted
Undervisningen foregår i Kirsten Borks lokaler nær Holbæk eller på institutionen, i virksomheden el.lign.Kontakt mig for at høre, hvornår det næste hold starter.
 
Pris
Prisen for uddannelsen er kr. 26.500,- (incl. kaffe/the/brød/frugt).
Certificering koster kr. 2.000,-. Tilmelding er bindende.
 
Tilmelding
Hent ansøgningsskema her Se hvad Anne og Regina siger om uddannelsen. OBS: Mulighed for oprettelse af flere hold ved min. 4-6 deltagere!Ring nu: 21 69 10 90 for uforpligtende samtale

 

Ring: 21 69 10 90 eller mail: kirsten.bork@mail.dk
(C) KirstenborkMartemeo.dk – Marte Meo uddannelse